Rydde dødsbo og bortkjøring til avfallsstasjon.

Rydde dødsbo og bortkjøring til avfallsstasjon.

Vil du kvitte deg med grovavfall, gamle møbler og ting du ikke har bruk for på loft, kjeller eller garasjen?

Vi tar oppdrag på å rydde dødsbo og bortkjøring av grovavfall til miljøstasjon.

lastbilKontakt oss hvis du trenger hjelp til å  rydde garasjen, loftet eller arbeidsplassen. Vi tilbyr mannskap med bil som kan kjøre alt bosset til miljøstasjon. Hvis det er behov for nedpakking av løsøre kan vi også ta med pakke emballasje. For kontorarbeidsplasser har vi også verktøy til å demontere kontorutstyret.

Bestill gjerne flere arbeidere hvis det er en omfattende opprydning, f.eks i forbindelse med dødsbo. Vi bærer alt til bilen og kjører det til avfallsstasjon.

Vi kommer ofte rimeligere ut enn container løsning.

Tjenesten prises som timebetaling, miljøavgift til avfallsstasjon kommer i tillegg. Miljøavgiften er på kr 3,- inkludert MVA pr kg og justeres av Norsk Gjenvinning  hvert år.

Vi veies inn for hvert oppdrag og våre kunder kan se hvor mye som er levert.

Er du en mindre bedrift med en plassering hvor du ikke har mulighet til sortering gjennom flere avfallscontainere? Inngå avtale med oss, vi henter ditt restavfall.

Sjekk priser for rydding her

NB! El-avfall har ingen miljøavgift, du betaler kun for henting og transport til miljøstasjon. Vi tar ikke imot matavfall. Norsk Gjenvinning er vår samarbeidspartner for mottak av miljøavfall.