AVTALEVILKÅR

[vc_row row_height_percent=»0″ back_color=»color-lxmt» overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_percent=»100″ shift_y=»0″ z_index=»0″ shape_dividers=»»][vc_column width=»1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=»100″ gutter_size=»3″ back_color=»color-xsdn» overlay_alpha=»50″ medium_width=»0″ mobile_width=»0″ shift_x=»0″ shift_y=»0″ shift_y_down=»0″ z_index=»0″ width=»1/1″][vc_custom_heading]Avtalevilkår Stavanger Flyttebyrå AS[/vc_custom_heading][vc_column_text]1. Generell:

Utleievilkår og betingelsene herunder gjøres gjeldende mellom Utleier “Stavanger Flyttebyrå AS” og Leietaker av EnviroBox flyttebokser og andre flyttematerialer. Andre betingelser eller endringer foruten det som er gjeldende herunder, må signeres skriftlig av både utleier og leietaker. Ved bruk av våre tjenester samtykker Leietaker til de til enhver tid gjeldende vilkår.

2. Leie:

Alle våre priser er inkludert moms for private, ekskludert moms for bedrifter. Ellers vil det belastes et fraktbeløp på kr 300,- som dekker levering og henting. Hvis kunden blir forhindret i å være til stede ved avtalt levering eller hentingstidspunkt, må dette opplyses Stavanger Flyttebyrå AS seinest klokken 12:00 dagen før opprinnelig avtalt levering- eller hentingstidspunkt. Ta kontakt med oss på 91 88 70 70. Ekstra gebyrer vil bli belastet ved ikke oppmøte / forsinket oppmøte i forhold til avtalt tid og dato for henting og levering. Se Priser. Stavanger Flyttebyrå AS ønsker til enhver tid å hente og levere våre ordre til avtalt tidspunkt og sted for våre kunder. Ekstremvær og vinter/snøføre vil i noen tilfeller gjøre at vi ikke klarer å opprettholde være plikter ovenfor våre kunder. I slike tilfeller, vil vi så fort det lar seg gjøre, ta direkte kontakt med kunden på telefon og meddele situasjonen for deretter å bli enige om en løsning.

2.1. Utstyr:

Stavanger Flyttebyrå AS tilbyr utleie av flyttebokser og andre flytteutstyr. Vi tilbyr også salg av forbruksmaterialer.

2.2. Leietid:

Avtalt tidsrom for leie av EnviroBox flyttebokser og andre flytteutstyr mellom Utleier og Leietaker. Ved levering og henting av flyttebokser og annet flytteutstyr, må enten Leietaker eller utnevnt myndig person av leietaker være fysisk til stede ved avtalt levering og hente adresse. Flyttebokser og annet flytteutstyr vil ikke bli utlevert før signering av leveringsdokumentasjon av Leietaker eller utnevnt myndig person i Leietakers sted.

2.3. Levering:

Stavanger Flyttebyrå AS leverer flytteboksene og andre flytteutstyr og forbruksmaterialer til Leietaker til avtalt tid og dato. Flytteboksene og flytteutstyret vil være rene og klar til bruk ved levering. Alt vil bli levert til avtalt adresse ved hovedinngangen. Om Leietaker ønsker å få levert flytteboksene til riktig etasje og leilighet, kan dette avtales nærmere i kontakt med Stavanger Flyttebyrå AS på tlf 91 88 70 70.

2.4. Henting:

Stavanger Flyttebyrå AS henter flytteboksene og andre flytteutstyr til avtalt tid og dato ved henteadressen. Leietaker har ansvar for å sørge for at alle flyttebokser og flytteutstyr står klare ved hovedinngangen. Leietaker har også ansvaret for at flyttebokser og flytteutstyret er i normal god stand når de blir hentet i forhold til da de ble levert. Om Leietaker ønsker at Stavanger Flyttebyrå AS skal hente flytteboksene i leilighet uten heis, kan dette avtales nærmere i kontakt med Stavanger Flyttebyrå AS på tlf 91 88 70 70.

2.5. Reklamasjon:

Om Leietaker mener at det er en mangel etter levering av flyttebokser, flytteutstyr og flyttematerialet, må dette meldes inn til Stavanger Flyttebyrå AS senest 24 timer etter at flytteboksene, flytteutstyr og flyttematerialet er utlevert til Leietaker. Dette må gjøres skriftlig til post@flyttefirma.no Mangelen vil da bli rettet opp av Stavanger Flyttebyrå AS snarest.

3. Under bruk:

Flytteboksene og flytteutstyret må bare brukes til de oppgaver og formål som de er ment for. Flytteboksene og flytteutstyret må ikke påføres permanent merking og etiketter må fjernes før levering. Kjemikalier og liknende skal ikke transporteres i flytteboksene. Det er Leietakers plikt til å sørge for at flytteboksene og flytteutstyret leveres i den stand som da Leietaker fikk dem utlevert av Stavanger Flyttebyrå AS. Firmalogo skal ikke skrapes/hviskes bort. Om nødvendig rengjøring og reparasjon av flyttebokser og flytteutstyr må gjøres, vil dette bli belastet Leietaker. Inngrep som endrer flytteboksenes og eller flytteutstyrets struktur eller funksjon vil resulterer i erstatning.

4. Betaling:
– Bankterminal ved levering.
– Faktura (Ekstra gebyr på kr 75,-)

NB! Faktura kun til næringskunder/ offentlige etater hvis annet ikke er avtalt.

5. Ansvar

5.1 Utleier:

Stavanger Flyttebyrå AS er ansvarlig for å levere flyttebokser, flytteutstyr og annet bestilt forbruksvarer til avtalt tid, dato og sted med Leietaker. Stavanger Flyttebyrå AS er også ansvarlig for at flyttebokser og flytteutstyret er i god og ren stand og klar til bruk ved levering. Ved normal slitasje av flytteutstyret og flyttebokser, vil Stavanger Flyttebyrå AS være ansvarlig for vedlikeholdet.

5.2 Leietaker:

Leietaker er ansvarlig i hele leieperioden for skade og eller tap av leid flyttebokser og flytteutstyr, utenom den normale slitasjen under bruk. Leietaker er pliktet til å betale erstatning til Stavanger Flyttebyrå AS for skadet eller tapte flyttebokser og flytteutstyr. Ved skadet og eller tapt flyttebokser og flytteutstyr, forplikter Leietaker umiddelbart å varsle Stavanger Flyttebyrå AS.

6. Heving/avbestilling/forlengelse/endring i leie av Stavanger Flyttebyrå AS flyttebokser

6.1 Heving:

Både Stavanger Flyttebyrå AS og Leietaker har mulighet til å heve avtalen hvis det foreligger:
– Mangel av bestilt vare ved levering etter avtalt tidspunkt og sted.
– Manglende betaling. Ved valg av terminalbetaling ved levering, vil det tilkomme et gebyr på kr 75,-.
– Leietaker videreleier / låner / ødelegger leid utstyr med overlegg.
– Leietaker blitt erklært umyndig eller ved bortgang.

6.2 Avbestilling:

Avbestilling må finne sted seinest klokken 12:00 dagen før avtalt leveringsdato. Avbestilling kan gjøres ved å ringe til Stavanger Flyttebyrå AS på 91 88 70 70.

6.3 Forlengelse av leietid:

Forlengelse av leietiden for flyttebokser og flytteutstyr må varsles Stavanger Flyttebyrå AS seinest klokken 12:00 dagen før avtalt hentetid og dato. Om dette er tilfelle, vil minimum forlengelsesperiode og pris være 1 uke. Se Priser. Om forlengelse av leietid ikke meldes ifra til Stavanger Flyttebyrå AS på 91 88 70 70, seinest 24 timer før avtalt hentetidspunkt, vil Leietaker belastes for transport og tiden det har tatt i forbindelse med bomtur under henting i tillegg til 1 uke ekstra leie. Se Priser.

6.4 Endring av leieperiode:

Endring av leieperiode må varsles Stavanger Flyttebyrå AS seinest klokken 12:00 dagen før opprinnelig avtalt leveringstidspunkt på tlf 91 88 70 70. Om du vet at det vil ta deg fire uker å flytte, vil bestilling av fire uker leieperiode være billigere for deg enn 3 uker + 1 uke i etterkant.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]